1. pl
  2. en
  3. de
Akumulatory chłodu ICEON

Zobacz jak magazynujemy energię w formie lodu? 

Wykorzystaj potencjał innowacji

Zastosowanie energooszczędnych Akumulatorów Chłodu ICE ON 

to najprostszy i zarazem najszybszy sposób redukcji kosztów eksploatacji systemów chłodniczych.

 

Akumulacja energii chłodniczej w postaci lodu pozwala na obniżenie rocznych kosztów eksploatacyjnych nawet o 30%, dzięki czemu inwestor uzyskuje krótki czas zwrotu inwestycji

tzw. "cashback" na poziomie zaledwie kilku lat. 

 

Rozwiązanie to możesz zastosować do istniejących systemów chłodniczych z agregatami wody lodowej jak również nowo budowanych instalacji.

Naszą misją jest opracowywanie innowacyjnych technologii, które pozwalają w sposób efektywny gospodarować energią minimalizując przy tym negatywny wpływ na środowisko naturalne.

 

Akumulatory Chłodu ICE ON umożliwiają produkcję chłodu w okresach kiedy energia elektryczna jest najtańsza, np. nocą. Zakumulowany w formie lodu chłód wykorzystywany jest następnie do chłodzenia procesowego lub zapewnienia warunków komfortu termicznego. 

 

Zasadnicza różnica pomiędzy tradycyjnymi chillerami, a Akumulatorami Chłodu ICE ON polega na wykorzystaniu najbardziej optymalnych warunków, które występują w ciągu doby do pracy urządzenia. Obniżenie temperatury po stronie skraplacza o 10°C podnosi efektywność pracy urządzenia chłodniczego o ponad 30%. Ponadto istnieje możliwość zmiany sposobu rozliczania z dostawcą energii elektrycznej z uwzględnieniem taryf ze strefowaniem.

Nasze KNOW HOW

Zapewniamy innowacyjne rozwiązania inżynierskie, dzięki którym w sposób znaczący redukujemy koszty eksploatacyjne instalacji chłodniczych

Akumulatory chłodu ICEON
Akumulatory chłodu ICEON
Akumulatory chłodu ICEON
Akumulatory chłodu ICEON
Akumulatory chłodu ICEON
Akumulatory chłodu ICEON

Najważniejsze korzyści

Akumulatory chłodu ICEON

redukcja rocznych kosztów eksploatacji systemów chłodniczych nawet o 30%,

 

możliwość efektywnego zagospodarowania nadwyżek energii z odnawialnych źródeł typu: moduły fotowoltaiczne, farmy wiatraków, itp.,

 

zwiększenie niezawodności systemu dzięki redukcji szczytowych obciążeń sieci energetycznych,

 

optymalne zarządzanie instalacją chłodniczą dzięki centralnemu systemowi sterowania,

 

zapewnienie stabilnych warunków pracy instalacji nawet przy bardzo niskich przepływach,

 

redukcja emisji CO2

Oto powody, dla których warto zainwestować w technologię ICE ON:

Akumulatory chłodu ICEON

Prosty

ICE ON jest bezobsługowy, montaż typu plug&play, pełny monitoring parametrów pracy, kompatybilny ze wszystkimi systemami HVAC lub przemysłowymi systemami chłodzenia wykorzystującymi wodę lodową.

Akumulatory chłodu ICEON

Bezpieczny

Niepalny, nietoksyczny, niewybuchowy i nieszkodliwy. ICE ON to najbezpieczniejszy wybór w porównaniu z innymi akumulatorami energii

jak np. akumulatory litowo-jonowe czy też akumulatory kwasowo-ołowiowe.

Akumulatory chłodu ICEON

Kompatybilny

Magazyny ICE ON mogą być zintegrowane z odnawialnymi źródłami energii jak np. moduły fotowoltaiczne oraz wiatraki. 

To pozwala zagospodarować nadwyżki

z alternatywnych źródeł energii jak również ustabilizować sieć energetyczną.

Akumulatory chłodu ICEON

Elastyczny

ICE ON nie podlega degradacji, a zatem nie traci nominalnej pojemności 

oraz sprawności. Przez cały cykl życia ilość magazynowanej energii jest niezmienna. Idealnie dopasowuje się do dobowego zapotrzebowania na chłód.

 

Akumulatory chłodu ICEON

Smart

Wyposażony w inteligentne oprogramowanie do obsługi i monitorowania parametrów pracy z dowolnego miejsca. ICE ON to zdalnie sterowane systemy, które odpowiadają na potrzeby chłodu z wyprzedzeniem.

Akumulatory chłodu ICEON

Eco

Zmniejsza emisję CO2 poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej,

nie wykorzystuje żadnych toksycznych lub niebezpiecznych substancji i może być utylizowany jako odpad tradycyjnymi ścieżkami.

ICE ON Engineering - innowacyjne Akumulatory Chłodu

Copyright © 2022 Mar-Bud Sp. z o.o. Budownictwo Sp. K. All Rights Reserved.

 

Polityka prywatności

Koszt energii elektrycznej wymusza na inwestorach konieczność wdrażania innowacyjnych rozwiązań gwarantujących wzrost efektywności energetycznej. To oczywista droga!

 

Naszym klientom proponujemy dodatkowe oszczędności z tytułu:

- obniżenia kosztów opłaty mocowej,

- obniżenia kosztów mocy umownej,

- obniżenia kosztów zakupu energii,

- obniżenia kosztów dystrybucji.

 

Przeanalizuj symulację rocznych oszczędności dla jednego z naszych klientów i przekonaj się,

że ograniczenie kosztów o ponad 30% jest możliwe!

 

 

Zobacz wydruk z ICE ON Selector®