Potrzeba innowacyjnych rozwiązań inżynierskich   

Giełdowe notowania energii elektrycznej są najwyższe

w historii za sprawą wielu czynników jak m.in.:

 

       wzrost cen uprawnień do emisji CO2

 

        polityki klimatycznej UE

 

       niestabilności rynku energetycznego

 

Perspektywy na najbliższe lata to dalsze, gwałtowne wzrosty cen energii elektrycznej. 

       

wariant I - Akumulatory Chłodu ICE ON pokrywają 100% zapotrzebowania

Optymalną ilość Akumulatorów Chłodu ICE ON określamy za pomocą precyzyjnego kalkulatora opłacalności inwestycji - ICE ON Selector

wariant II - Akumulatory Chłodu ICE ON pokrywają zapotrzebowanie szczytowe

wariant III - Akumulatory Chłodu ICE ON obniżają wymaganą moc agregatów wody lodowej

wariant IV - Akumulatory Chłodu ICE ON pracują w instalacji hybrydowej

Możliwe konfiguracje instalacji chłodniczych 

Energia w lodzie - magazyn PCM 

- (Phase Change Materials)

Akumulatory chłodu ICEON

Innowacyjne Akumulatory Chłodu ICE ON

są idealnym rozwiązaniem dla zaistniałej

potrzeby magazynowania nadwyżek energii.

 

Umożliwiają obniżenie kosztów eksploatacji

systemów chłodniczych o 30% nawet bez udziału energii z OZE z uwagi na wyższą sprawność źródła chłodu dzięki niższej temperaturze powietrza zewnętrznego.

 

Wykorzystanie taryfy 2 lub 3-strefowej w rozliczeniu

z dostawcą energii elektrycznej wpływa na dalsze, znaczące oszczędności kosztów eksploatacyjnych systemów HVAC.

Akumulatory chłodu ICEON
Akumulatory chłodu ICEON

Odnawialne źródła energii (OZE) w Polsce dostarczały

do systemu 10 GW mocy (dane z 28.03.22 r.), pokrywając blisko połowę zapotrzebowania całego kraju na prąd.

Ten historyczny rekord pokazuje jaki jest obecnie potencjał alternatywnych źródeł energii w Polsce do wykorzystania.

 

W ostatnich latach pojawił się problem z nadwyżkami wyprodukowanej energii elektrycznej, co wymusza poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla jej zmagazynowania. 

 

Akumulatory chłodu ICEON

ICE ON Engineering - innowacyjne Akumulatory Chłodu

Copyright © 2022 Mar-Bud Sp. z o.o. Budownictwo Sp. K. All Rights Reserved.

 

Polityka prywatności

Akumulatory chłodu ICEON
Akumulatory chłodu ICEON
Akumulatory chłodu ICEON
  1. pl
  2. en
  3. de