1. pl
  2. en
  3. de
Akumulatory chłodu ICEON

ICE ON Engineering - innowacyjne Akumulatory Chłodu

Copyright © 2022 Mar-Bud Sp. z o.o. Budownictwo Sp. K. All Rights Reserved.

 

Polityka prywatności

Odnawialne źródła energii (OZE) w Polsce dostarczały

do systemu 10 GW mocy (dane z 28.03.22 r.), pokrywając blisko połowę zapotrzebowania całego kraju na prąd.

Ten historyczny rekord pokazuje jaki jest obecnie potencjał alternatywnych źródeł energii w Polsce do wykorzystania.

 

W ostatnich latach pojawił się problem z nadwyżkami wyprodukowanej energii elektrycznej, co wymusza poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla jej zmagazynowania. 

 

Innowacyjne Akumulatory Chłodu ICE ON

są idealnym rozwiązaniem dla zaistniałej

potrzeby magazynowania nadwyżek energii.

 

Umożliwiają obniżenie kosztów eksploatacji

systemów chłodniczych o 30% nawet bez udziału energii z OZE z uwagi na wyższą sprawność źródła chłodu dzięki niższej temperaturze powietrza zewnętrznego.

 

Wykorzystanie taryfy 2 lub 3-strefowej w rozliczeniu

z dostawcą energii elektrycznej wpływa na dalsze, znaczące oszczędności kosztów eksploatacyjnych systemów HVAC.

Akumulatory chłodu ICEON

Energia w lodzie - magazyn PCM 

- (Phase Change Materials)

Możliwe konfiguracje instalacji chłodniczych 

wariant IV - Akumulatory Chłodu ICE ON pracują w instalacji hybrydowej

wariant III - Akumulatory Chłodu ICE ON obniżają wymaganą moc agregatów wody lodowej

wariant II - Akumulatory Chłodu ICE ON pokrywają zapotrzebowanie szczytowe

Optymalną ilość Akumulatorów Chłodu ICE ON określamy za pomocą precyzyjnego kalkulatora opłacalności inwestycji - ICE ON Selector

wariant I - Akumulatory Chłodu ICE ON pokrywają 100% zapotrzebowania

Giełdowe notowania energii elektrycznej są najwyższe

w historii za sprawą wielu czynników jak m.in.:

 

       wzrost cen uprawnień do emisji CO2

 

        polityki klimatycznej UE

 

       niestabilności rynku energetycznego

 

Perspektywy na najbliższe lata to dalsze, gwałtowne wzrosty cen energii elektrycznej. 

       

Potrzeba innowacyjnych rozwiązań inżynierskich   

Akumulatory chłodu ICEON